Programul “Justiție”

pcdata

Programul este gestionat de Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Ministerul Justiției din Norvegia, Administrația Instanțelor din Norvegia, Directoratul Serviciilor Corecționale Norvegiene, precum și Consiliul Europei. Programul contribuie la consolidarea statului de drept prin măsuri care vizează:

  • consolidarea capacității sistemului penitenciar și de probațiune din România
  • îmbunătățirea accesului la justiție pentru grupurile vulnerabile, inclusiv pentru romi
  • îmbunătățirea capacității autorităților române de a implementa Convenția de la Istanbul privind combaterea violenței domestice și de gen
  • îmbunătățirea aplicării conceptelor juridice europene de către sistemul judiciar român
  • creșterea capacității Ministerului Public de combatere a crimei organizate și a corupției

Valoarea programului este de 52.941.176 euro (45.000.000 euro Granturi Norvegiene și 7.941.176 euro cofinanțare din bugetul național).

Website-ul dedicat al Programului, gestionat de Operatorul de Program, este norwaygrants.just.ro.

În cadrul programului se vor finanța următoarele 7 proiecte predefinite.

Corecțional (31.000.000 euro)

Proiect implementat de Administrația Națională a Penitenciarelor în parteneriat cu Direcția Națională de Probațiune, Penitenciarele Baia Mare, Botoșani,  Vaslui, Târgu Mureș, Școala Națională de pregătire a agenților de penitenciare Târgu Ocna, Academia Serviciilor Corecționale Norvegiene, Penitenciarele Halden și Stavanger din Norvegia, Biroul de Probațiune Rogaland și Biroul de Probațiune Østfold.

Urmărește îmbunătățirea capacității serviciilor corecționale din România (penitenciar și de probațiune) de a contribui la reintegrarea socială a persoanelor condamnate, prin facilitarea tranziției acestora din penitenciar în sistemul de probațiune și, în continuare, în comunitate, printr-o strânsă cooperare cu autoritățile locale.

Îmbunătățirea serviciilor corecționale în România prin implementarea principiului normalității – 4NORM(-ality) (5.000.000 euro)

Proiect implementat de Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Penitenciarul Ploiești, Penitenciarul Poarta Albă, Penitenciarul Craiova, Școala Națională de pregătire a agenților de penitenciare Târgu Ocna, Direcția Națională de Probațiune și având ca parteneri din statul donator Academia Serviciilor Corecționale Norvegiene, Serviciile Corecționale Norvegiene și Penitenciarul Hedmark.

Va contribui la o mai bună reintegrare socială a persoanelor condamnate prin reforma, în trei unități penitenciare (Craiova, Ploiești, Poarta Albă), a programelor de reintegrare socială și a activităților zilnice desfășurate de acestea, în vederea responsabilizării lor înainte și după liberare.

CHILD – Incluziunea copiilor prin învățare și dezvoltare (1.494.117 euro)

Proiect implementat de  Administrația Națională a Penitenciarelor în parteneriat cu Centrul Educațional Târgu Ocna și Primăria Tîrgu Ocna. Proiectul va facilita reintegrarea socială a minorilor și tinerilor prin îmbunătățirea serviciilor de educație și a asistenței specifice acordate în cadrul Centrului Educațional Târgu Ocna.

Susținerea implementării Convenției de la Istanbul în România (2.500.000 euro)

Proiect implementat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați în parteneriat cu Secretariatul Shelter Movement, Spitalul Universitar Saint Olavs, Departamentul Centrului pentru Cercetare şi Educaţie în Psihiatrie Criminalistică din Brøset din Norvegia.

Va contribui la îmbunătățirea capacității autorităților române de a implementa Convenția de la Istanbul în România prin evaluarea prevalenței diferitelor forme de violență împotriva femeilor, evaluarea capacității autorităților române de a implementa politica națională în domeniul violenței domestice și de gen, elaborarea de instrumente de lucru și formarea profesională a specialiștilor implicați, precum și înființarea de centre pentru victimele violenței sexuale și  centre de consiliere pentru agresori.

Combaterea criminalității și a corupției (4.250.000 euro)

Proiect implementat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în parteneriat cu Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Criminalității Organizate și Terorismului. Va contribui la îmbunătățirea capacității Ministerului Public de a lupta împotriva criminalității organizate și a corupției, prin măsuri de dezvoltare a capacității profesionale și tehnice.

Formarea personalului din sistemul judiciar și consolidarea capacității instituționale în acest domeniu (4.100.000 euro)

Proiect implementat de Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri în parteneriat cu Administrația Instanțelor din Norvegia. Proiectul se adresează nevoii de formare profesională a judecătorilor, procurorilor și a altor profesioniști din domeniul juridic pentru a înțelege pe deplin și a aplica conceptele juridice europene în activitatea lor profesională.

Asistență juridică și garanții pentru accesul la justiție (2.000.000 euro)

Proiect implementat de Consiliul Europei. Va contribui la îmbunătățirea capacității populației de etnie romă și a altor persoane vulnerabile din România de a-și exercita efectiv drepturile, în materie non-penală, prin oferirea de acces la informații privind drepturile lor și asistență juridică.

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu asta, dar puteți renunța dacă doriți. Accept NU ACCEPT

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE