Relații bilaterale

pcdata

Parteneri donori pentru  Programul “Justiţie”

Ministerul norvegian al Justiţiei şi Securităţii Publice (MNJ) este partener strategic de program atât în cadrul Programului “Justiție”, cât și în cadrul programului “Afaceri interne”.

MNJ este un partener strategic în dezvoltarea holistică a programului și în mod special un consilier tactic în ceea ce privește lupta împotriva violenței domestice și violenței bazate pe gen (o zonă de program care necesită atenție sporită, precum și o problemă transversală relevantă pentru programele Justiție și Afaceri interne). MNJ va contribui la consolidarea sinergiilor dintre programele Afaceri interne și Justiție. MNJ va acționa ca un îndrumător în privința fezabilității și domeniului de aplicare al parteneriatelor cu statele donatoare în cadrul programului, precum și asupra altor aspecte relevante de interes bilateral. Ambițiile bilaterale reprezintă o oportunitate de a dezvolta activități transversale care ar putea viza consolidarea lanțului de justiție și de a vedea într-o manieră holistică domeniile de intervenție din cadrul programului Justiție. MNJ va depune eforturi suplimentare pentru a furniza expertiză din diferite părți ale sistemului de justiție, inclusiv de la departamentele relevante din cadrul MNJ, atunci când este posibil și adecvat. De asemenea, dacă va fi cazul, MNJ va coordona partenerii norvegieni din cadrul programului.

Directoratul Serviciilor Corecţionale Norvegiene (KSF-Kriminalomsdirektoratet) este o direcţie din cadrul Ministerului Norvegian al Justiţiei şi Securităţii  Publice, având atribuţii în domeniul administrării sistemului penitenciar şi al serviciilor de probaţiune. Serviciile Corecţionale Norvegiene sunt responsabile de punerea în executare a măsurii arestului preventiv şi a sancţiunilor penale, prin diverse modalităţi care iau în considerare securitatea cetăţenilor şi necesitatea prevenirii recidivei şi care permit infractorilor să-şi schimbe comportamentul infracţional din proprie iniţiativă. De asemenea, Serviciile Corecţionale Norvegiene pun la dispoziţie poliţiei centrele de arest preventiv.

Administraţia Instanţelor din Norvegia este instituţia centrală de administraţie pentru toate instanţele din Norvegia. Administraţia Instanţelor din Norvegia are rol de asistenţă pentru instanţe şi atribuţii importante în elaborarea planurilor strategice ce permit instanţelor să facă faţă provocărilor cu care se confruntă. NCA urmăreşte să asigure condiţii favorabile pentru funcţionarea rezonabilă şi eficientă a instanţelor. În parteneriat cu sistemul judiciar, Administraţia Instanţelor din Norvegia face demersuri pentru a creşte încrederea publicului în instanţe.

Organizaţie internaţională parteneră

Consiliul Europei este o organizaţie internaţională ce reuneşte 47 de ţări europene, având drept obiectiv principal protejarea drepturilor omului, democraţiei şi statului de drept în Europa. Activitatea Consiliului Europei este axată pe ciclul complet de activităţi referitoare la stabilirea standardelor, monitorizare şi cooperare. În domeniul său de competenţă, Consiliul Europei stabileşte standarde internaţionale recunoscute, cuprinzând peste 200 de tratate internaţionale şi identifică cele mai bune practici. Conformitatea cu unele dintre aceste standarde este evaluată şi monitorizată ulterior de către organismele şi mecanismele specifice ale Consiliului Europei. De asemenea, Consiliul Europei are o experienţă semnificativă în domeniul coordonării şi implementării activităţilor de asistenţă tehnică şi consolidare a capacităţii instituţionale pe baza acestor standarde şi, dacă este cazul, pe baza rezultatelor diferitelor exerciţii de monitorizare.

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu asta, dar puteți renunța dacă doriți. Accept NU ACCEPT

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE