Combat Crime

Achiziție de autolaborator criminalistic cu dotări specifice

Ca urmare a implementării proiectului „Combaterea Criminalităţii şi a Corupţiei”, finanţat prin Programul „Justiţie” al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, a apărut ca necesară și oportună  achiziționarea unui autolaborator criminalistic și a dotărilor specifice acestuia, care să servească procurorilor și tehnicienilor criminaliști în cercetarea la fața locului a infracțiunilor (derularea activităților specifice).

Furnizarea autolaboratorului criminalistic și a dotărilor aferente contribuie la dezvoltarea procedurilor specifice de prelevare de probe la fața locului în cazul infracțiunilor investigate de către Ministerul Public.

Beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă prin realizarea acestei achiziții se referă la îmbunătățirea condițiilor de cercetare a locului a infracțiunilor de către procurorii și tehnicienii criminaliști din cadrul Biroului de criminalistică al Secției de urmărire penală și criminalistică (principalii beneficiari ai achiziției).

Procurorii din cadrul Biroului de criminalistică al SUPC au următoarele atribuţii:

a) efectuează urmărirea penală în cauzele penale de competenţa lor, potrivit legii;

b) efectuează urmărirea penală în cauzele preluate, în condiţiile legii, de la alte structuri de parchet, în special, a unor cauze penale complexe, care necesită aplicarea metodelor ştiinţifice şi a mijloacelor tehnice criminalistice;

c) exercită atribuţiile prevăzute în cauzele de competenţă proprie;

d) acordă sprijin sub aspect tehnic, tactic şi metodologic procurorilor de la alte parchete care desfăşoară activitate de urmărire penală proprie, în cauzele penale cu grad mare de complexitate, în vederea eficientizării şi dinamizării activităţii de urmărire penală;

e) organizează evidenţa centralizată a cauzelor penale având ca obiect infracţiuni săvârşite cu intenţie, care au avut ca urmare moartea unei persoane, aflate în evidenţa cauzelor cu autori neidentificaţi;

f) asigură efectuarea lucrărilor criminalistice de laborator;

g) elaborează lucrări de analiză vizând aspecte de ordin tehnic, tactic şi metodologic privind folosirea de către procurori a mijloacelor criminalistice;

h) asigură difuzarea către parchete, în scopul documentării, a lucrărilor elaborate pe plan intern şi în străinătate cu privire la metodele şi mijloacele tehnice, a regulilor şi procedeelor tactice criminalistice necesare descoperirii, cercetării şi prevenirii diferitelor categorii de infracţiuni;

i) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.

În cadrul Biroului de criminalistică îşi desfăşoară activitatea și tehnicieni criminalişti

care au următoarele atribuţii:

a) îl însoţesc pe procuror la cercetarea la faţa locului în cazul săvârşirii unor infracţiuni contra vieţii şi al morţilor violente suspecte, precum şi în alte situaţii care impun prezenţa procurorului, asigurând efectuarea fotografiilor judiciare şi a înregistrărilor video prin folosirea tehnicii din dotare, sub îndrumarea exclusivă a procurorului;

b) efectuează lucrări de laborator;

c) întocmesc planşe foto;

d) asigură asistenţa tehnică în cazul înregistrărilor audio şi video, decriptarea suporturilor audio şi video, procesarea imaginilor foto şi video în cursul anchetei desfăşurate de procuror;

e) întreţin aparatura din dotarea laboratorului de criminalistică şi a cabinetelor din cadrul parchetelor de pe lângă tribunale şi gestionează materialele consumabile;

f) organizează şi ţin evidenţa materialelor necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigură conservarea celor utilizate în anchetă;

g) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de procuror.

După cum se poate observa, activitățile procurorilor și tehnicienilor criminaliști depind într-o foarte mare măsură de dotarea cu tehnică și echipamente specifice, care să permită identificarea și prelevarea de probe cât mai concludente de la fața locului. În acest context, a devenit imperios necesară dotarea proprie cu un autolaborator complet echipat de tip autovehicul SUV cu tracțiune 4×4, care să permită realizarea dezideratelor de mai sus.

 

Produsele achiziționate sunt următoarele:

Nr. crt. Produse UM Cant Cod CPV
0 1 2 3 4
1 Autovehicul teren 4×4 cu specificații tehnice conform caiet de sarcini buc 1 Principal:

34113300-5 Vehicule de teren

2 Cutie portbagaj auto cu prindere directă pe portbagajul metalic buc 1 44423000-1 Diverse articole
3 Scară telescopică buc 1 44423220-9 Scară telescopică
4 Vestă tactică buc 1 18235400-9 Vestă tactică
5 Cort de protecție pentru protejarea și inventarierea probelor buc 1 39522530-1 Cort zonă tehnică
6 Rucsac funcțional buc 1 18931100-5 Rucsac
7 Sistem GPS mobil buc 1 38112100-4 Sistem de navigare și de poziționare globală, GPS
8 Dispozitiv electronic telemetru cu rază laser buc 1 38291000-1 Telemetru laser
9 Sistem de iluminare perimetrală a unei suprafețe întinse –PRISM buc 1 31527260-6 Sistem iluminare suprafață întinsă (PRISM)
10 Lanternă frontală profesională buc 2 31527210-1 Lanterne
11 Lanternă profesională buc 1 31527210-1 Lanterne
12 Sistem iluminare portabil – RALS buc 1   31521330-6 Sistem mobil iluminare perimetrală
13 Dispozitiv optic pentru observare și cercetare vizuală – Binoclu buc 1 38631000-7 Binoclu
14 Trusă criminalistică universală –TCU buc 1 33954000-2 Trusă criminalistică
15 Trusă criminalistică pentru probe biologice –TRB buc 1 33954000-2 Trusă de colectare probe biologice
16 Kit surse de iluminat cu aplicabilitate în criminalistică buc 1 31532120-1 Lămpi cu tuburi fluorescente compacte

Valoarea contractului pentru autolaboratorul criminalistic, complet dotat, este de 434.534,45 lei cu TVA.

Va recomandam sa cititi urmatoarele

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu asta, dar puteți renunța dacă doriți. Accept NU ACCEPT

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE